06 - 1548 9554
KvK: 58843906


Indien u schade lijdt of heeft geleden als gevolg van het handelen van een ander of een ander meent dat u schade heeft veroorzaakt, dan kan Hanen Juridisch Advies u bijstaan.

Onderwerpen waarover Hanen Juridisch Advies u juridisch advies kan geven:

  • Onrechtmatige daad
  • Contractuele aansprakelijkheid / wanprestatie
  • Productaansprakelijkheid