06 - 1548 9554
KvK: 58843906

burengeschil

Overhangende takken, bomen of struiken op korte afstand van de perceelgrens…
Een recht van overpad, grensbepaling of een dakgoot die over uw eigendom hangt, een raam dat uitziet op uw perceel.

Het gaat allemaal om zaken die aan bod komen bij het burenrecht. Het zal geen verbazing wekken dat de regels van burenrecht veelal te maken hebben met hinder.

Hanen Juridisch Advies kan u behulpzaam zijn als u een aanschrijving krijgt van uw buren of als u zelf advies wenst over een burenrechtelijke situatie.