06 - 1548 9554
KvK: 58843906

hamer op wetboek

Doet u zaken in het buitenland en twijfelt u of het Nederlands recht van toepassing is of het buitenlands recht, dan kan Hanen Juridisch Advies u hierover uitsluitsel geven.

De rol van internationaal privaatrecht wordt vaak pas duidelijk als internationale partijen een geschil krijgen over bijvoorbeeld de uitvoering van een overeenkomst, of te maken krijgen met een mogelijke onrechtmatige daad.

Het Nederlandse internationaal privaatrecht bestaat uit Nederlands recht,  uit het Europese recht en uit internationale verdragen. Ten aanzien van het internationaal privaatrecht is vooral het Europese recht de laatste jaren sterk uitgebreid.