06 - 1548 9554
KvK: 58843906


Veel juridische problemen tussen contractpartijen vinden hun oorsprong in onduidelijke contractbepalingen. Tijdig inschakelen van juridische ondersteuning bij het opstellen van contracten kan vaak voorkomen dat er later forse kosten gemaakt moeten worden voor juridische procedures. Het duidelijk vastleggen van gemaakte afspraken in overeenkomsten, zoals arbeidsovereenkomsten, koopcontracten, of huurcontracten, kunt u overlaten aan Hanen Juridisch Advies.

Uiteraard kan Hanen Juridisch Advies u behulpzaam zijn in het opstellen van algemene voorwaarden.