Hanen Juridisch Advies heeft veel kennis van de gemeentelijke overheid. Meer dan 20 jaar ervaring binnen de gemeentelijke overheid van onze adviseur draagt bij aan een snel en adequaat advies.

Zeer actueel op dit moment is de Wet markt en overheid. Deze wet (onderdeel van de Mededingingswet) ziet op economische activiteiten door de overheid. Het is bijna zeker dat uw gemeente of overheidsinstelling economische activiteiten ontplooit.
Onze adviseur heeft meerdere bijeenkomsten gevolgd en kent de wet goed. Hij kan u adviseren of een bepaalde economische activiteit onder de wettelijke bepalingen valt. Hij kan eveneens een Algemeen Belang Besluit voor u opstellen.

Algemene voorwaarden zijn ook voor lokale overheden van groot belang. Hanen Juridisch Advies kan algemene voorwaarden, speciaal voor overheden, voor u opstellen.

Overeenkomsten op het gebied van erfpacht- of opstalrechten zijn veelgebruikte vastgoedinstrumenten die overheden gebruiken om hun grondzaken te regelen. Dit soort contracten kunnen ook door ons worden opgesteld.
Hanen Juridisch Advies is gespecialiseerd in het huurrecht. Een overheid kan als verhuurder optreden, maar ook als huurder. Een huurdersvriendelijke of verhuurdersvriendelijke overeenkomst kan in dat geval uitkomst bieden.

Of het nu gaat om een bestuursrechtelijke vraag over de Algemene wet bestuursrecht of om een privaatrechtelijke aangelegenheid, Hanen Juridisch Advies kan u op deze gebieden uitstekend bijstaan!